Home Polish
Welcome to the International Legends of Honor forum, brave Warriors!

serwery nie działają!!!!

83ania83 (PL1)83ania83 (PL1) Member Posts: 28
dziękujemy za informacje o aktualizacji!!!!! Wypadało by informować graczy jak planujecie aktualizacje
Sign In to comment.